Erik Anker - malerier · paintings
Erik Anker
Erik Anker's book is full of information and illustrations, most of them watercolours.
117 pages with more than 150 illustrations in full colour. Text in Norwegian.


An inspirations for artists as well as beginners or art-interested people.

Can be ordered at e-anker@online.no.
Cost: 200.- NOK, plus postage.


Oppdagelser

I den store holmgang med foto nyter akvarellen stadig mer anerkjennelse. Ikke minst fordi enkelte akvarellister overgår kamera i alskens motivkretser.

Så dukker da endelig her hjemme Erik Anker opp med et fakkeltog av akvareller, – uten foto som mal.

En lavmælt kunstner, like blyg som vannfargeteknikken, selv etter flere hundre år i kunsthistorien. Ofte som skisser men også som nitide arkitektoniske referater. Hele dette spekteret kan vi finne gløtt av i Erik Ankers kunst. Og det er nettopp disse flyktige fargeglimt som akvarellen er med å fange, mer enn andre teknikker. Bare hurtige skisser med blyant, penn eller pensel kan henge på i hurtighet, men Erik Ankers akvareller går naturligvis inn i fargens uendelige muligheter, dog uten å gå seg vill.

En kultivert bremsemekanisme forhindrer overfladisk flotthet i å innvadere flaten. En lydløs søken – en slags ”barfotstillhet” holder bildet på plass, forsiktig som å holde i et fugleegg. Her er ikke teknisk rabalder, men en dialog med pigmenter som tørster vann, uten å fordrikke seg. Det sørger kunstneren for i det øyeblikk dramatikk kan bli melodramatisk.

Vi står derfor foran en kunst som har små temmede primalskrik i en bred fremført cellokonsert. Og i denne orkestrering kan vi se monumentale bygg, historiske fragmenter som er nøkkelelementer i vår kulturs arkitektur.

Med sin ustoppelige jakt på motiver drar Erik Anker oss med i brogede miljøer, ytre og indre rom. Vi slipper å holde oss fast, kunstnerens tempo er ærbødig og dempet og han er banebrytende i sin fengslende og allsidige produksjon. Lærer oss å se nye omgivelser og nye harmonier, men også overraskende disharmonier. Dessuten er han med å bygge et krav om at vi bør følge nabolands eksempel: sikre oss et respektabelt akvarellmuseum. Hans produksjon lyser så tydelig at vi vet at her er det en vei å gå.

Akvarellens stille tilstedeværelse i kunsthistorien reiser spørsmålet: kunne vi vært den foruten? Naturligvis ikke! Det er heller grunn til å tro at dette intime uttrykk vil være vår tilgang til noe opprinnelig. Vi bør kunne si at akvarellen er kunsthistoriens salamander. Vann er en forutsetning, men også det å ta småturer på det landfaste og åpne øynene for verdens konturer mot den uavvendelige himmel, er noe av det mirakuløse som akvarellen har å tilby.

Hans Normann Dahl